Algemene voorwaarden:

Janverhuurtalles / J.A.C. Rijgersberg – Molenstraat 7 – 5051LD – Goirle – 0643252726

Zoals elk bedrijf hebben wij algemene voorwaarden hieronder vind u deze. 

Algemene Voorwaarden; 1 Januari 2024

1. Al het gehuurde blijft eigendom van verhuurder Janverhuurtalles / J.A.C. Rijgersberg.
2. Uitlenen en/of verhuren aan derden is niet toegestaan, tenzij anders schriftelijk is
overeengekomen.

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
1. Huurder: de wederpartij van Janverhuurtalles / J.A.C. Rijgersberg.
2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen huurder Janverhuurtalles / J.A.C. Rijgersberg.
3. Goederen: alle door Janverhuurtalles / J.A.C. Rijgersberg verhuurde goederen.


Artikel 2. Toepasselijkheid
1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Janverhuurtalles / J.A.C.
Rijgersberg gesloten overeenkomsten en verrichte diensten en alle overige door
Janverhuurtalles / J.A.C. Rijgersberg verrichte handelingen.
2. Door goedkeuring via het contact formulier geldt er een huur overeenkomst met
Janverhuurtalles / J.A.C. Rijgersberg en verklaart de huurder dat hij kennis heeft genomen
van deze algemene voorwaarden van Janverhuurtalles / J.A.C. Rijgersberg en dat hij met
deze voorwaarden akkoord gaat.


Artikel 3. Offertes
1. Opgestelde offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.
2. Een offerte heeft een geldigheid van zeven dagen, waarna deze komt te vervallen. Er
wordt niks vast gezet.


Artikel 4. Termijn
1. De huurtermijn bedraagt een midweek/weekend/week.
2. Eerder retourneren geeft geen recht op terugbetaling van het huurbedrag. Ook indien het
kussen niet is gebruikt om wat voor reden dan ook.


Artikel 5. Prijzen
1. Alle vermelde prijzen zijn voor de huurperiode van weekend/midweek (zaterdag ochtend tot maandag avond
of maandag avond tot zaterdag ochtend). of week (zaterdag ochtend tot zaterdag ochtend of maandag avond
tot maandag avond .

2. Al onze prijzen zijn exclusief  21% btw. (Voor onze particuliere klanten hebben wij dit jaar de actie dat wij voor hun de 21% betalen.)


Artikel 6. Transportkosten
1. Wij bezorgen niet. Alle prijzen zijn op basis van afhalen. Daarom kunnen wij ook een vaste
voordelige prijs aanbieden.


Artikel 7. Inladen en uitladen
1. Wij helpen standaard niet bij het in en uitladen van uw voertuig. Indien u toch wilt dat wij
helpen is dat op uw eigen risico wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade of diefstal in
welke aard dan ook.


Artikel 8. Betaling
1. Betaling, inclusief de verplichte borg, gebeurt altijd vooraf.
2. Betaling bij levering geschiedt contant geld of vooraf overgemaakt geen pin aanwezig.
3. In geval van niet betaling worden er geen verhuur producten meegegeven.
4. De betaalde borg wordt bij contante betaling bij het retour brengen contant
teruggegeven, bij vooruitbetaling per bank wordt de borg per bank terug gestort,
5. Wij willen onze gehuurde objecten graag schoon en netjes terug ontvangen. Indien de
gehuurde objecten vuil of nat verkeerd opgevouwen retour komen worden hier minimaal
€50,- schoonmaak kosten voor in rekening gebracht per gehuurd item. Indien de kosten
hoger uitkomen door schade of diefstal ontvangt huurder hier een factuur van.
6. Er wordt een borg gerekend van maximaal €200,- bovenop de huurprijs.


Artikel 9. Verplichtingen huurder
1. Bij ontvangst van de huurmaterialen wordt door huurder gecontroleerd of alles aanwezig
is c.q. in goede staat in afgeleverd. Huurder tekent hiervoor het zogeheten huurcontract. In
geval van eventueel tekort en/of gebrek wordt uiterlijk binnen twee uur na ontvangst
telefonisch contact opgenomen met Janverhuurtalles / J.A.C. Rijgersberg. Na deze
verstreken termijn gaat huurder automatisch akkoord met de levering. Ook indien het product nat is neemt u
contact op met ons en maakt u foto’s om eventuele discussie te voorkomen.
2. Huurder is verplicht maatregelen te treffen om schade aan artikelen te voorkomen, zowel
weersomstandigheden (regen, sneeuw, hagel, storm etc.) alsook vandalisme en diefstal.
3. ‘s Nachts wordt het gehuurde beschut weggezet en worden huurproducten en
springkussen e.d. leeggelopen en binnen weggezet.
4. Het gehuurde dient compleet, schoon en droog te worden ingeleverd.
5. Niet nagekomen verplichtingen worden door huurder vergoed.
6. Voor specifieke voorwaarden m.b.t. gebruik van de springkussens; zie aanvullende
leveringsvoorwaarden (onderaan deze pagina).


Artikel 10. Annulering door huurder
1.Annulering door huurder dient schriftelijk te gebeuren om discussie te voorkomen.
2. Het verplaatsen van een reservering is mogelijk er worden dan altijd annuleringskosten
gerekend zie kop 4.
3. Slecht weer garantie: Huurder mag bij slecht weer kosteloos annuleren enkel geldig op springkussens. Mits
24 uur voor afhaaltijd. (Uitgangspunt van slecht weer: regen, hagel, sneeuw en wind boven kracht 5)
4. Annuleren er wordt altijd 25% in rekening gebracht vanaf invullen contact formulier en na
akkoord van de klant. vanaf 14 dagen voor huurdatum is 50% van het huurbedrag
verschuldigd. Vanaf 7 dagen voor huurdatum annuleren is 100% van de huurprijs
verschuldigd.


Artikel 11. Overmacht
1. Onder overmacht vallen alle omstandigheden die de uitvoering van overeenkomst
verhinderen, die Janverhuurtalles / J.A.C. Rijgersberg niet zijn toe te rekenen. Hieronder
wordt sowieso verstaan: extreem weer (windkracht vijf of meer), transport- en/of
verkeersproblemen en niet nagekomen afspraken door vorige huurder(s).
2. In geval van overmacht zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden,
zonder enige verplichting tot (schade)vergoeding.
3. Reeds door huurder betaalde bedragen worden in geval van niet-levering in zijn geheel
geretourneerd door Janverhuurtalles / J.A.C. Rijgersberg


Artikel 12. Verzekeringen
Gehuurde materialen zijn tijdens de huur niet verzekerd. Huurder dient dan ook zelf zorg te
dragen. Ook dient u ten alle tijden foto’s te maken van de verankering van de producten. Zie
ook artikel 14.


Artikel 13. Aansprakelijkheid
1. Te allen tijde is het gebruik van alle gehuurde goederen voor eigen risico van de huurder.
Janverhuurtalles / J.A.C. Rijgersberg is in geen enkel geval aansprakelijk voor eventuele
schade en/of persoonlijke ongevallen.
2. Huurder is verplicht om alle verstrekte schriftelijke en mondelinge instructies m.b.t.
gebruik, installatie en veiligheid door te nemen en te handhaven.

 

Artikel 14. Schade
Beschadigde of vermiste goederen worden in rekening gebracht tegen vervangingswaarde.
Aanvullende leveringsvoorwaarden
Afhalen door huurder
1. Goederen worden door huurder opgehaald, op de locatie van Janverhuurtalles / J.A.C.
Rijgersberg op een van tevoren afgesproken tijdstip.
2. Betaling, indien nog niet voldaan, geschiedt contant bij afhalen.
3. Bij afhalen worden contactgegevens van huurder genoteerd en ondertekend.
4. Janverhuurtalles / J.A.C. Rijgersberg is gerechtigd om een geldig legitimatiebewijs te
vragen van huurder.
5. In geval van afhalen worden de goederen ook door huurder zelf geretourneerd. De
goederen worden compleet, schoon en droog retour gebracht. In geval van verzuim worden
extra kosten doorberekend. Door inhouding borg of achteraf te factureren dit kan tot 3
weken na huur periode worden doorberekend.
6. Huurder draagt zorg voor een veilig en verantwoord transport van de goederen. Het zelf
vervoeren van onze goederen dient door minimaal twee personen te gebeuren.
Opbouwen c.q. installatie en afbreken
1. In geval van afhalen door huurder, installeert c.q. bouwt huurder zelf op. De huurder
verplicht zich hierbij – als gevolg van de vernieuwde WAS (Warenwetbesluit Attractie- en
Speeltoestellen – juli 2023) – De huurder zorgt voor een goede en juiste verankering van de springkussens.

Zoals beschreven staat, in de gebruikershandleiding op onze website onder het kopje handleidingen.

Aangezien wij als verhuurder het niet plaatsen zijn wij ook niet aansprakelijk hiervoor.

Wanneer ben ik mijn borg kwijt?

– Bij het niet optijd terug brengen van de gehuurde objecten wordt de volgende huurperiode in rekening gebracht.

– Indien de producten niet compleet/nat/vuil/kapot terug komen wordt er minimaal €50 borg in rekening gehouden, per gehuurd product.

– Indien producten missen of beschadigd zijn bij het retour brengen worden de volgende kosten gerekend: (prijzen zijn richtprijzen per stuk op 01.01.2024)
Haring €5,- per stuk
Zandzak + haak €7,50
Grondzeil €10,-
Statafelrok zwart €24,75
Andere prijzen op aanvraag.

– Indien producten dusdanig kapot zijn gegaan/gemaakt worden de complete reparatie kosten op de huurder verhaald.

– Door stijgende grondstof prijzen kunnen de prijzen continue wijzigen.

 

Gebruik van springkussens
Janverhuurtalles.com De voordeligste verhuurder van de regio! Molenstraat 7, 5051LD,
Goirle De gebruiksvoorwaarden van de springkussens.
Springkussen algemene voorwaarden aanvullend:
1.Het gebruik van de artikelen anders beschreven dan in de handleiding is niet toegestaan.
Schade ontstaan door ondeskundig gebruik zal op u worden verhaald.
2. Het gebruik van het springkussen is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassen
persoon (vanaf 18 jaar).
3. Er moet per springkussen 1 toezichthouder aanwezig zijn zolang het object opgeblazen is.
4. De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar. 5.
Op ieder ogenblik moet het kussen onder toezicht staan van een volwassen persoon die er
op moet toezien dat er aan de gebruiksvoorwaarden wordt voldaan, aangevuld met eigen
inzicht / verantwoordelijkheid voor een veilig gebruik van het object..
6. De minimale leeftijd van de gebruikers is 3 jaar, de maximale leeftijd is 14 jaar.
7. Het maximale aantal gebruikers (gelijktijdig) is aangegeven op de zijkant van het
springkussen en vermeld Wij gaan uit van 1,5m per persoon, afhankelijk van leeftijd en
gebruik.
8. De maximale lengte van de gebruikers is 180 cm.
9. Het maximaal gewicht van de gebruikers is 80kg.
10. Het leeftijdsverschil van de gebruikers dient zoveel mogelijk hetzelfde te zijn.
11. Het gebruik van sieraden, schoenen, scherpe of hete voorwerpen, schmink, etenswaren,
drank, kauwgom, dieren etc op het springkussen is niet toegestaan.
12. Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van drank / geestverruimende
middelen te zijn bij het gebruik en/of toezicht houden van het springkussen.
13. Personen met brillen, beugels en/of andere uitstekende voorwerpen betreden het
luchtkussen en/of de attractie op eigen risico of zetten deze af.
14. Het is niet toegestaan op de buitenwanden en/of bogen te klimmen, gezien recente
ongelukken bij collega´s dient men hier extra aandacht te besteden.
15. Het is niet toegestaan te worstelen of elkaar te duwen.
16. Niet spelen op en bij de opstap van het springkussen.
17. Plaats het luchtkussen niet op een helling met een hoek die groteris dan 5%.
18. Voor gebruik controleren of het springkussen goed verankerd is.
19. Zet de attractie onmiddellijk stil zodra de gebruiker hierom vraagt.
20. Bij een windkracht van meer dan 4 Bft mag het springkussen niet gebruikt of opblazen
worden.
21. Controleer de verkeerssituatie ter plaatste en let op aanrijdgevaar en
verkeersafzettingen.
22. Plaats het springkussen op een zachte ondergrond zoals gras.
23. De bodem rondom de ingang van het kussen dient voldoende schokdempend te zijn.
24. Zorg voor voldoende vrije ruimte van minimaal 1.8mtr rondom het springkussen, zie
plattegrond.
25. Geen open vuur of barbecue in de omgeving.
26. Controleer de bodem op verontreinigingen en scherpe voorwerpen.
27. Gebruik altijd een grondzeil.
28. Zorg voor een goede en veilige geaarde stroomaansluiting van het luchtkussen en/of de
attractie (vrije stroomgroep). De blower gebruikt ongeveer 1750 watt, houd hier rekening
mee.
29. Gebruik de luchtpomp niet wanneer het snoer beschadigd is.
30. Verwijder de stekker uit stopcontact door aan de stekker te trekken niet door aan het
snoer te trekken.
31. Indien gebruikt wikkel het verlengsnoer geheel af en bescherm het stopcontact tegen
water volgens IP44.
32. Er dient voldoende verlichting aanwezig te zijn.
33. Houdt kinderen uit de buurt van de blower.
34. Bij stroomuitval of storing aan de ventilator mag het springkussen niet gebruikt worden.
Bij een eventuele stroomstoring als eerste alle deelnemers van het luchtkussen en/of de
attractie halen (zeer belangrijk bij kinderluchtkussens).
35. Haal geen stroom van het luchtkussen en/of de attractie af, zolang er zich nog personen
op het luchtkussen en/of de attractie bevinden.
36. Indien het springkussen druk begint te verliezen moeten alle gebruikers direct van het
springkussen. De minimale werkdruk bedraagt 10 mbar, de maximale 30 mbar.
37. U dient de attractie aan de grond vast te zetten met de bijgeleverde borgpennen
zandzakken. Indien deze niet zijn bijgeleverd dient u direct contact met ons op te nemen,
alvorens u de attractie opbouwt en in gebruik neemt. U dient de grondpennen zo te plaatsen
dat de attractie nog kan schuiven. (de touwen waar u ze aan bevestigd dienen dus slap te
staan) Dit om scheuren te voorkomen.
38. Onze attracties zijn niet bestemd zijn om met water te gebruiken, indien u wel water
gebruikt, is er een verhoogd risico op blessures en ongevallen. Hierom mag er geen was
en/of glijmiddel worden gebruikt op onze kussens.
39. Bij regen worden de springkussens zeer glad en kunnen ze niet gebruikt worden tot ze
drooggemaakt zijn. Laat het springkussen altijd aan staan bij regen. Dit om te voorkomen dat
het springkussen volloopt met water.
40. Het luchtkussen en/of de attractie mag niet onbeheerd achter worden gelaten.
41. Dek bij regen de stroomaansluiting van het luchtkussen en/of de attractie af.
42. Bij warm weer dienen de deelnemers bij het gebruik van de attracties beschermde
kleding te dragen ter voorkoming van schaafwonden en letsel.
43. Men dient ieder uur te controleren of de attractie nog goed staat en voldoet aan alle
normen. Indien ongewone beschadiging wordt vastgesteld die de gebruiker in gevaar kan
brengen, onmiddellijk stoppen met het gebruik van het kussen en contact opnemen met
Janverhuurtalles
44.Huurder zorgt zelf voor alle verzekeringen, denk aan dekking voor diefstal, schade en/of
letsel.
45. Aangezien wij als verhuur bedrijf geen toezicht hebben gaan wij er vanuit dat het
springkussen veilig wordt gebruikt. Wij zijn dan ook nooit aansprakelijk in welke aard dan
ook.


Gebruik van Partytenten
1. Huurder houdt zich te allen tijde aan de bijgeleverde instructies en veiligheidsregels,
zoals meegeleverd met de Partytenten en mondeling is toegelicht.
2. Bij gebruik is open vuur en roken verboden in en rondom onze tenten.
3. Indien een partytent nat is dient deze te blijven staan tenzij anders is overeen gekomen
om zo de tent droog terug te ontvangen.
4. In geval van wind/storm boven windkracht 5 is het verboden de partytenten te gebruiken
voor uw eigen veiligheid.
5. In de partytent wordt niks opgehangen met ducktape en of plakband.
Wat u verder nog moet weten. 7.
1. Bij het niet nakomen van bovengenoemde kunnen wij tot 3 weken na de huurperiode
eventuele extra kosten alsnog in rekening brengen.
2. Aan de gehuurde artikelen mogen geen veranderingen worden aangebracht, niet worden
beplakt of worden beschreven
3. Indien een artikel niet aanwezig blijkt te zijn tijdens het afhalen van de goederen wordt er
een vervangend artikel aangeboden.
4. Verhuurder kan zonder opgaaf van reden de artikelen altijd annuleren.
5.. De gehuurde artikelen blijven te allen tijde eigendom van de verhuurder.
6. Indien artikelen te koop worden aangeboden dan dient u de artikelen bij ons te testen en
te controleren op gebreken beschadigingen en / of defecten. Er wordt dan ook geen garantie
gegeven op gebruikte artikelen. Geld terug gave is dan ook niet mogelijk.
7. Indien u Foto's of video opnames aan ons toezend of deelt met ons. Geeft u ons
toestemming om deze vrij te mogen gebruiken voor alle doeleinden.
8. U gaat bij het boeken en huren / kopen automatisch akkoord met onze algemene
voorwaarden.
9. Gebruik van reclame uitingen van Janverhuurtalles.com is niet toegestaan.
9.1. Indien u een artikel van ons koopt dient u zelf onze reclame te verwijderen of te
bedekken. Indien u deze artikelen voor verhuur doeleinde gaat gebruiken. Indien dit niet het
geval is kunnen wij kosten hiervoor in rekening brengen.
Druk en zet fouten voorbehouden. Wilt u de algemene voorwaarden op papier hebben? Dat
is mogelijk neem even contact op met ons. Indien u nog vragen heeft omtrent onze
algemene huurvoorwaarden kunt u contact met ons opnemen tijdens onze openingsuren.


Met feestelijke groet,
J.A.C. Rijgersberg – Eigenaar.
Janverhuurtalles.com
info@janverhuurtalles.com
(0031) 06 43 25 27 26
Molenstraat 7, 5051 LD Goirle

Jan verhuurt alles - De verhuurder van de Regio!