Algemene voorwaarden:

Janverhuurtalles gaat zorgvuldig om met de privacy van alle gebruikers van haar site en zal alle
persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk behandelen. Wij gebruiken uw
gegevens alleen om de door u gedane bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten
verlopen. Voor het overige zullen wij de door u verstrekte gegevens alleen gebruiken met uw
toestemming
Wat doet Janverhuurtalles met uw gegevens?
 Wanneer u een bestelling plaatst, hebben we uw contactgegevens, e-mailadres en/of
afleveradres nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de
hoogte te houden.
 Zonder deze gegevens zou het onmogelijk zijn om u een goede prijs opgave te kunnen
maken, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde dienst
dient te voldoen, werkzaamheden te verrichten, te factureren, te betalen en met u
vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de
overeenkomst.
 Om het bestellen bij Jan verhuurt alles zo makkelijk mogelijk te laten zijn, slaan wij
met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot
uw bestelling en het gebruik van onze diensten op.
 Voor de bestelling vragen wij de volgende gegevens van u:
o Naam
o Adres + postcode
o Telefoonnummer
o E-mailadres
o Tijdens het huren vragen wij ook een kopie van uw Legitimatie.
U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of
onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de
hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.
Jan verhuurt alles geeft niks door aan derden.
Jan verhuurt alles zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze
uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw
bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de
vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Mocht u het gevoel hebben dat dit niet
gebeurt, laat het ons dan zeker weten.
Gebruik van cookies
Op websites van ons wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine stukjes
informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. We gebruiken cookies om
je sessie en gebruikersnaam te onthouden. Om het recht van privacy van de gebruikers te
beschermen, zal alle informatie die door middel van cookies wordt verzameld, algemeen en
anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een gebruiker te
identificeren. Je hebt de mogelijkheid je browser in te stellen zodat cookies worden
geweigerd. Hierdoor zal het gebruik van onze dienst wel negatief beïnvloed kunnen worden.
Wijzigingen van dit privacy beleid.
Jan verhuurt alles houdt zich het recht voor dit privacy beleid aan te passen. De wijzigingen
zullen we op deze pagina doorvoeren.

Jan verhuurt alles - De verhuurder van de Regio!